Zdrowie

Co to jest badanie histopatologiczne i jak się do niego przygotować?

Badanie histopatologiczne wykonuje się przez wzięcie materiału od chorego, a potem dokonanie analizy tej próbki pod mikroskopem. Robione jest celem oceny procesu chorobowego. Używane jest przeważnie przy nowotworach, dzięki jego bardzo dużej efektywności – w konsekwencji dostaje się dane o typie guza i stopnia jego złośliwości. Badanie zajmuje mniej więcej trzy dni a na wyniki trzeba czekać około 14 dni.

Co powinniśmy wiedzieć na temat badania histopatologicznego?

Aby przeprowadzić badanie histopatologiczne, niezbędne jest zrobienie biopsji. Uzyskuje się za jej pomocą kawałek tkanki, zmienionej od choroby. Metoda jest zależna od umiejscowienia tej tkanki. Przeważnie chorzy dostają znieczulenie miejscowe, dzieci natomiast ogólne.

Badanie to umożliwia ocenę jaki jest stopień zaawansowania chorób nowotworowych ale też nienowotworowych, przykładowo schorzenia nerek, przewodu pokarmowego oraz wątroby.

Co dzieje się z materiałem podczas badania histopatologicznego?

Kawałek, który został pobrany jest z reguły oddawany do laboratorium, gdzie musi być odpowiednio przygotowany do badania. Konieczne jest ulokowanie go w 10% roztworze formaliny lub roztworze formaliny w alkoholu etylowym. Następnie materiał jest odwadniany, aby później zalać go płynną parafiną. Tego typu parafinowy bloczek powinien być jeszcze poddany odpowiednim procesom barwienia, które pokazują wszystkie struktury komórkowe.

Sam proces przygotowania i oceny materiału zajmuje zazwyczaj do 3 dni – czas ten jest zależny od rozmiaru próbki. Jeżeli chodzi o czas oczekiwania na wynik to może trwać 7-14 dni.

Jak przygotować się do badania histopatologicznego?

Samo pobieranie materiału trwa od kilku do kilkunastu minut i najczęściej nie ma potrzeby aby specjalnie się do tego przygotowywać. W sytuacji wykonywania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą usg a także biopsji gruboigłowej nie ma potrzeby robienia trudnego zabiegu i jest ona wykonywana w ramach leczenia ambulatoryjnego. W przypadku pozostałych biopsji może być wymagane znieczulenie, a w takiej sytuacji pacjent musi być hospitalizowany. Większość jednak zależy od lokalizacji i rozmiaru zmiany, która będzie pobrana. Łatwo dostępne zmiany skórne wystarczy, że są pobierane podczas znieczulenia miejscowego.
Rzadko kiedy po wykonaniu biopsji występują jakieś problemy – jest to zdecydowanie bezproblemowe. W najgorszym razie może powstać krwiak w miejscu, gdzie wbita była igła. Jeśli pacjent wie, że ma kłopoty z krzepnięciem lub alergie na jakieś lekarstwa to ma obowiązek powiedzieć to lekarzowi, który zajmie się przeprowadzeniem biopsji.