Stomatologia

Współpraca między stomatologiem a protetykiem

Choć usługi stomatologiczne są obecnie znacznie bardziej rozwinięte niż kiedykolwiek wcześniej, niewiele osób tak naprawdę całkowicie wie, w jaki sposób przebiega współpraca między osobami takimi jak stomatolog i protetyk, inaczej technik dentystyczny. Warto bowiem wiedzieć, że są to dwa całkowicie różne zawody, które wszakże w dużej mierze się uzupełniają.

Co robi stomatolog?

Przede wszystkim, stomatolog zajmuje się rozpoznaniem stanu jamy ustnej i uzębienia pacjenta. Jeśli potrzeba jakiejkolwiek pomocy protetycznej, przygotowuje plan niezbędnych prac oraz specyfikę protezy, którą trzeba wykonać, żeby pacjent był zdrowy. Zalecenia te, zwykle poparte materiałem zdjęciowym, otrzymuje następnie pracownia protetyczna.

Co robi protetyk?

Zadaniem protetyka jest stworzenie protezy na podstawie dokumentacji, wskazówek dentysty oraz własnego doświadczenia. Bardzo często stomatolog i technik konsultują się, aby wspólnie wypracować rozwiązanie, które całkowicie sprosta potrzebom pacjenta. Mogą razem zdecydować o wyborze tworzywa oraz konkretnej wielkości danej protezy, ale to stomatolog odpowiada za przygotowanie pewnego rodzaju fundamentów, na których będzie należycie funkcjonowała.

Jak przebiega współpraca?

Współpraca między dentystą a technikiem dentystycznym nie zawsze jest jednak bezpośrednia, dlatego ważne jest przygotowanie rzetelnych, w miarę możliwości jak najobszerniejszych zaleceń dotyczących oczekiwanej protezy. Wtedy kooperacja będzie najbardziej skuteczna i efektywna.